Vi fokuserer på å gi deg et rent hjem, så du kan ha fokus på å bli frisk!

Gratis husvask til kreftpasienter i behandling – vi trenger DERE med på laget! «Vask med Mening!»

Vi har, for første gang i Norge, tenkt å tilby kreftpasienter (i behandling) GRATIS månedlig husvask, etter modellen fra USA og organisasjonen «Cleaning for a Reason,» en organisasjon som har tilbudt kvinnelige kreftpasienter gratis husvask i over 10 år. Vi starter opp i Oslo, og vi trenger dere med på laget. Vi kaller vårt initiativ for «Vask med Mening!»

Ønsker du å gi noe verdifullt til kreftpasienter  – hva med et rent hus?! 

Det å kjempe mot kreften er tøft og tar det meste av kreftene når man er i behandling. Det å bruke krefter på husvask i tillegg til kraftkrevende kreftbehandling skulle man ikke behøve, mener vi som har startet «Vask med Mening!» I disse dager tar vi initiativ til å samle renholdstilbydere i Oslo og omegn, for å tilby kreftpasienter gratis husvask 1. gang i måneden, så lenge de er i behandling (inntil 4 måneder).

Vi er veldig inspirert av organisasjonen «Cleaning for a Reason» som i over 10 år har samarbeidet med reholdsbyråer over hele USA for å tilby kvinnelige kreftpasienter et rent hus 1 gang i måneden, så lenge de er i behandling. Dersom også dere ønsker å gi 1 gratis husvask i måneden til en kreftpasient i behandling, så ønsker vi dere velkommen på laget. Du/dere vil bli behørig presentert på våre nettsider og vår Facebookside. Vi lar våre brukere ha fokus på å bli friske, så kan vi ha fokus på husvasken.

Vi er selvfølgelig helt avhengig av å samarbeide med renholdstilbydere, utvalgte bedrifter og frivillige, som ser verdien av å gi noe nødvendig og viktig til mennesker som er i en helt spesiell fase i livet.

Her kan du lese mer om hvordan en slik tjeneste fungerer: http://www.cleaningforareason.org/

Ta kontakt med oss i dag for et fruktbart og meningsfylt samarbeid.

 

«Ønsker du å gi noe viktig og nødvendig til mennesker som er i en helt spesiell fase i livet sitt? Vi ønsker deg velkommen til å stå sammen med oss i vårt arbeid med å gi kreftpasienter gratis husvask»

Mvh

Dag Næss
(Initiativtaker)